Duidelijk, toegankelijk

en persoonlijk

in hypotheekadvies

De Hypotheekafdeling

Onze werkwijze

Werkwijze voor de werkgever

Na kosteloze en vrijblijvende aanmelding wordt de werkgever persoonlijk geïnformeerd over de maatschappelijk verantwoorde wijze waarop geadviseerd wordt. Ook worden alle voordelen van de unieke dienstverlening duidelijk toegelicht. In overleg met de werkgever wordt een op maat gemaakt communicatieplan opgesteld door de communicatieadviseur van De Hypotheekafdeling.

De uitvoering van het communicatieplan wordt na goedkeuring door de werkgever door De Hypotheekafdeling uitgevoerd.
Er zijn korte en duidelijke lijnen, waarbij de werkgever altijd een vast aanspreekpunt heeft.
Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een service level agreement.

Werkwijze voor de werknemer

Inventarisatiefase:
Voor het krijgen van een duidelijk beeld van de persoonlijke en financiële situatie, wensen en behoeften.
Analysefase:
Hierin wordt op basis van de inventarisatie de gehele financiële en persoonlijke situatie in kaart gebracht.
Adviesfase:
Hierbij worden de uitkomsten uit de analysefase in een duidelijk en compleet advies verwerkt.
Uitvoeringsfase:
Hierin wordt het advies ten uitvoer gebracht.
Nazorgfase:
Voor informatieverstrekking bij bijvoorbeeld wetswijzigingen die van toepassing zijn op afgesloten producten.

Persoonlijke gesprekken bij het hypotheektraject:

Gesprek 1: uitgebreide inventarisatie
Gesprek 2: bespreking advies
Gesprek 3: bespreking offerte

Verantwoorde maandlasten vormen het belangrijkste uitgangspunt van het hypotheekadvies. Ook als het inkomen wijzigt door bijvoorbeeld overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering moeten de woonlasten verantwoord blijven.

Bij ieder hypotheekadvies wordt de inkomenssituatie duidelijk in beeld gebracht door een inkomens- en pensioenscan. Zodat de werknemer inzicht krijgt in het (netto) inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering. Het hypotheekadvies wordt hierop afgestemd. Op deze wijze wordt inzicht en overzicht gegeven en wordt het financieel bewustzijn vergroot.